Over Pesten

Open het hart en maak het bespreekbaar!

Ken jij de leerling die alleen zit? Ken jij de leerling die altijd kleineert? Pesten is nog veel te weinig bespreekbaar. Het is belangrijk dat slachtoffers weten dat ze er niet alleen voor staan en dat hun zelfbeeld kan opgekrikt worden. Voor pesters is het belangrijk dat ze zich bewust worden van hun gedrag. Ook in hun persoonlijke situatie wordt gekeken naar de oorzaak van hun pestgedra, want ook pesters zijn slachtoffers. 

Waarom 'Over Pesten'?

Over Pesten is een ervaringsdeskundig anti-pestproject voor het secundair onderwijs. 
Door dit THEATER zetten we de deur open om een gesprek te voeren en maken we de leerlingen vanaf het middelbaar ervan bewust dat pesten een grote invloed heeft op een mensenleven. 
In de WORKSHOP zorgen we via methodiek dat leerlingen open leren spreken over pesten. Doorheen een rollenspel zullen ze assertiviteitstechnieken aanleren en toepassen om op een goeie manier met pestsituaties om te gaan.

Met het een 'Over pesten SPEL' (vormings-antipestspel)
zullen leerlingen open leren communiceren

en oplossingsgericht leren denken over de thema's pesten, zelfmoord, vergeving en rouw. 

Onze GRATIS lesmap krijgt u standaard bij elke boeking.

Arnaud Vandermeiren is jaren gepest geweest en gebruikt zijn ervaring in dit project. Na onderzoek en interviews met therapeuten, slachtoffers en ex-pesters geloven wij dat door ons project leerlingen en leerkrachten kunnen leren omgaan met pesten en het pesten zelf leren voorkomen.

Wat wij samen kunnen doen

Het Over Pesten project

(Basis)

bij een boeking.

Theatervoorstelling


Met dit theater maken we de leerlingen bewust van de problematiek en bereiden wij hen voor op de workshop en/of het spel.

Er is een mogelijkheid tot gebarentolk.

Meer info Klik hier

Het Spel


Het pestspel is een spel dat onder begeleiding van de leerkracht gespeeld wordt. 
Het verwijst steeds naar het theater en zorgt er voor dat de leerlingen open communiceren over pesten, zelfmoord en vergeving. 
Ze leren ook concrete tips die in de praktijk kunnen gebruikt worden.

Meer info Klik hier

De workshop 


Samen met een sociale werker of therapeut geven wij een workshop voor de leerlingen. 
Via rollenspel, anonieme vragen, etc
spreken we open over pesten, zelfmoord en vergeving. We geven concrete tips, die aan de hand van een rollenspel worden ingeoefend.

Meer info Klik hier

Jouw project op maat
Voorbeelden van samengestelde modules

Bij elke boeking GRATIS LESMAP!

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Vind je het ook belangrijk dat hierover gepraat wordt? 

Neem contact op voor een GRATIS infogesprek voor jouw project op maat!