Over Pesten

Maak pesten

bespreekbaar

Ken jij die leerling die alleen zit? Ken jij die leerling die altijd kleineert? 
Pesten is nog veel te weinig bespreekbaar. Het is belangrijk dat slachtoffers weten dat ze er niet alleen voor staan en dat hun zelfbeeld kan opgekrikt worden. Voor pesters is het belangrijk dat ze bewust worden van hun gedrag, maar ook in hun persoonlijke situatie wordt gekeken naar de oorzaak van het pestgedrag. Want ook pesters zijn slachtoffers. 

Waarom OverPesten? 

Over Pesten is een anti pestproject voor

pestproject voortgezet onderwijs of

secundair onderwijs. 
Door een theatermonoloog zetten we de deur open voor een gesprek, en maken we de leerlingen (vanaf 15 jaar) ervan bewust dat pesten een grote invloed heeft op een mensenleven. 
In de workshop zorgen we via methodiek dat leerlingen open leren spreken over pesten. Doorheen rollenspel zullen ze assertiviteitstechnieken aanleren en toepassen om op een goeie manier met pestsituaties om te gaan.

Arnaud Vandermeiren is jaren gepest geweest en gebruikt deze ervaring in dit project. Na onderzoek en interviews met therapeuten, slachtoffers en ex-pesters geloven wij dat door ons project leerlingen en leerkrachten leren omgaan met pesten, en het pesten zelf leren voorkomen. 

Wat wij samen kunnen doen
Beschikbaar vanaf september 2021

Theatermonoloog


Met deze monoloog maken we de leerlingen bewust van de problematiek en bereiden wij hen voor op de workshop en/of het spel.

Meer info Klik hier

Het Spel


Het pestspel is een spel dat onder begeleiding van de leerkracht gespeeld wordt. 
Het verwijst steeds naar de theatermonoloog en zorgt er voor dat de leerlingen open communiceren over pesten, zelfmoord en vergeving. 
Ze leren ook concrete tips die in de praktijk kunnen gebruikt worden.

Meer info Klik hier

De workshop 


Samen met een sociale werker geven wij een workshop voor de leerlingen. 
Via rollenspel, anonieme vragen, etc
spreken we open over pesten, zelfmoord en vergeving. We geven concrete tips, die aan de hand van rollenspel worden ingeoefend.

Meer info Klik hier

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Vind je het ook belangrijk dat hierover gepraat wordt? 

Neem contact op voor een GRATIS infogesprek voor jouw project op maat! 

ERVARINGSDESKUNDIGE

Copyright © All Rights Reserved to C&T Productions vzw

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept